Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị Điều hòa, phụ kiện các loại, cụ thể như sau:

Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382755                     Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo chào hàng cạnh tranh:

1. Tên hàng hóa:

– Hàng mới, bảo đảm chất lượng, xuất xứ, quy cách của hãng sản xuất.

2. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 10 ngày.

3. Thời gian thanh toán: Thanh toán trong vòng 45 ngày, kể từ ngày có biên bản giao nhận của hai bên.

4. Thời gian và địa điểm giao hàng:

– Thời gian giao hàng và lắp đặt : Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết tại Tổng công ty Giấy VN.

 

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến :

Văn phòng Tổng công ty  Giấy Việt Nam – Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ (thư chào hàng phải đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ tên gói chào ở ngoài.)

–           Phone: 0912.869.520

–           Fax: 02103. 829177

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Thời gian nhận chào hàng đến hết ngày     30  /  11   /2019.

Đăng lúc 21/11/2019 10:33


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons