Mời thầu : ” Hóa chất Sodium polyacrylate, hạt nhựa trao đổi cation mạnh xử lý nước ngưng “

Mời thầu : ” Hóa chất Sodium polyacrylate, hạt nhựa trao đổi cation mạnh xử lý nước ngưng “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

1. Tên gói thầu: Hóa chất Sodium polyacrylate, hạt nhựa trao đổi cation mạnh xử lý nước ngưng

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 6-8 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng  12 năm 2019 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 17  tháng 12 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3830 389;      Fax: 02103 829 516;

hoặc nhà thầu có thể nhận bộ HSMT bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ Gmail.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 17  tháng 12 năm 2019

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày  17 tháng 12 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 10/12/2019 11:51


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons