Mời thầu : ” Sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điều khiển tự động của máy bao gói gam A4. (Gồm PLC điều khiển, màn hình vận hành, các cảm biến, bộ điều khiển motor DC, các rơ le, các nút bấm) tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điều khiển tự động của máy bao gói gam A4. (Gồm PLC điều khiển, màn hình vận hành, các cảm biến, bộ điều khiển motor DC, các rơ le, các nút bấm) tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điều khiển tự động của máy bao gói gam A4. (Gồm PLC điều khiển, màn hình vận hành, các cảm biến, bộ điều khiển motor DC, các rơ le, các nút bấm) tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2020 đến 14 giờ 30, ngày 07 tháng 02 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo .com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 07 tháng 02 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 17/01/2020 11:08


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons