Mời thầu : ” Bộ ly hợp. “

Mời thầu : ” Bộ ly hợp. “

Thông báo mời thầu

1. Tên gói thầu: Bộ ly hợp.

– Danh mục hàng hóa cụ thể, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu: – Thiết bị mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

– Kèm theo tài liệu kỹ thuật.

– Bảo hành 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày giao hàng.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến trước 9 giờ, ngày 17 tháng 02 năm 2020.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3830 389;      Fax: 02103 829 516;      Email: vattunguyenlieu@gmail.com

Nhà thầu có thể nhận bộ hồ sơ chào giá bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ email.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ

– Nhà thầu phải nộp lệ phí mua HSMT trước thời điểm đóng thầu (nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản).

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 17 tháng 02 năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 10/02/2020 13:48


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons