Mời thầu : ” Hóa chất Axit photphoric (H3PO4 85%) “

Mời thầu : ” Hóa chất Axit photphoric (H3PO4 85%) “

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Hóa chất Axit photphoric (H3PO4 85%)

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

– Hàng hóa đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Hàng được đóng gói theo tiêu chuẩn đồng nhất của nhà sản xuất. Quá trình vận chuyển, bốc dỡ phải đảm bảo không làm vỡ, nứt can chứa, không làm đổ axit ra ngoài.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 – 45 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày   27  tháng   02 năm 2020 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày    04  tháng 02 năm 2020.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 830389/ 0987 546500

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 30 phút, ngày  04 tháng 3 năm 2020

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 35 phút, ngày  04 tháng 3 năm 2020

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 27/02/2020 16:13


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons