Mời thầu “Cung cấp hóa chất, dụng cụ dùng cho phân tích phòng thí nghiệm gồm 25 mục”

Mời thầu “Cung cấp hóa chất, dụng cụ dùng cho phân tích phòng thí nghiệm gồm 25 mục”

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ dùng cho phân tích phòng thí nghiệm gồm 25 mục.

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 27  tháng 3 năm 2020 đến trước 9h00’ ngày 03  tháng 4 năm 2020.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ gmail.

– Điện thoại: 0989 637 820 / 0210 3830 389;     Fax: 02103 829 516

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

8. Bảo đảm dự thầu: Không.

9. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 03  tháng  4  năm 2020.

10. Thời điểm mở thầu: 09h15’ ngày 03   tháng  4  năm 2020.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 27/03/2020 09:05


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons