Mời thầu “Chất chống ăn mòn kim loại rodin 213”

Mời thầu “Chất chống ăn mòn kim loại rodin 213”

1. Tên gói thầu: Chất chống ăn mòn kim loại rodin 213

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30-45 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua. 

3Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thịtrấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại: 0210 3830 389;      Fax: 02103 829 516

– Thi gian phát hành HSMT t ngày 06/4/2020 đến trước9h15 phút ngà10/4/2020.

– Địađiểm phát hành h sơ mthu: Phòng Vt tư nguyên liệu – Tổng công ty Giy Việt Nam (Th trn Phong Châu– Phù Ninh – Phú Th).

Hoặc nhà thu có th nhận b h sơ mi thu bằng bn scan đóng dấu qua địa ch Gmail.

5Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h15ngày 10/4/2020.

​​Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

Đăng lúc 06/04/2020 14:00


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons