Mời thầu: ” Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV”

Mời thầu: ” Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV”

Thông báo mời thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu: Khám sức khỏe định kỳ.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

  1. 1.       Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm:

– Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

– Các giấy tờ trên được gửi kèm vào hồ sơ dự thầu.

  1. 2.       Thời gian thanh toán:

Thanh toán sau khi hoàn tất thủ tục khám sức khỏe định kỳ từ 30-45 ngày, kể từ ngày làm xong thủ tục của bên mua.

  1. 3.       Thời gian và địa điểm khám sức khỏe:

– Thời gian khám sức khỏe định kỳ: Tháng 6 và Tháng 11.

– Địa điểm khám: Phòng Khám đa khoa – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

– Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4.   Phát hành hồ sơ mời thầu:

– Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 12  tháng  6 năm 2019 đến hết 9 giờ    ngày 19 tháng 6 năm 2019.

– Địa điểm phát hành HSMT: Phòng khám đa khoa – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 0986.673.170

– Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng.

– Bảo đảm dự thầu: không

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

– Thời điểm mở thầu: 09 giờ, ngày 19  tháng 6  năm 2019.

Hồ sơ chào thầu của các nhà cung cấp phải được đựng trong Phong bì dán kín. Hồ sơ dự thầu được gửi về theo địa chỉ: Phòng khám đa khoa – Xí nghiệp Dịch vụ – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Khu Đồng Giao – Thị trấn Phong châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 12/06/2019 21:34


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons