Mời thầu: Gói thầu: Bộ chèn cơ khí

Mời thầu: Gói thầu: Bộ chèn cơ khí

Thông báo mời thầu: Gói thầu: Bộ chèn cơ khí

Bên mời thầu:  Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu:  Bộ chèn cơ khí

– Danh mục hàng hóa:  Bao gồm 01 mục.

(Danh mục hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu)

Yêu cầu:

– Hàng mới 100%, đúng chủng loại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thiết bị đang sử dụng tại Tổng công ty giấy Việt Nam.

– Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu giao hàng đưa vào sủ dụng, đối với các lỗi của nhà sản xuất.

– Báo giá có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày báo giá.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào giá cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thông tin liên hệ:  Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

– Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá:  Từ  8h00’ ngày 24/05/2019,  tại Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

5. Báo giá của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 30/05/2019.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 24/05/2019 11:05


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons