Mời thầu “Vận chuyển 13.020 tấn giấy Copy từ Tổng kho Vinapaco”

Mời thầu “Vận chuyển 13.020 tấn giấy Copy từ Tổng kho Vinapaco”

Tên gói thầu: Vận chuyển 13.020 tấn giấy Copy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 13.020 tấn giấy Copy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) đến các địa điểm thuộc khu vực Miền Bắc.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 Tháng

3. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu Rộng rãi trong nước

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 11 tháng 12 năm 2019 đến trước 09 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2019.

– Địa điểm phát hành HSMT tại Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ( Trong giờ hành chính).

– Điện thoại: 0210 3827421;      Fax: 02103 829 755;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ

9. Bảo đảm dự thầu: 42.000.000 VNĐ ( Bốn mươi hai triệu đồng chẵn); theo hình thức thư bảo lãnh qua ngân hàng

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ Ngày 24 tháng 12 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 50 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 06/12/2019 13:25


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons