Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019

Thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019

        Tổng công ty Giấy Việt Nam  thông báo về việc đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ Keo nguyên liệu giấy năm 2019 như sau:

1. Nội dung đấu giá:

– Đấu giá tiêu thụ tại chỗ Cây đứng rừng trồng gỗ Keo.(Acacia mangium)

tại công ty lâm nghiệp Cầu Ham (cây đứng). Thị trấn Việt Quang – Huyện Bắc Quang – Tỉnh Hà Giang:

– Gói số 1: Đội Cầu Ham

+ Khối lượng: 2.677,4 m3

+ Diện tích : – trồng : 31,1 Ha

– Khai thác : 29,6 Ha.

+ Giá trị:  2.109.760.074

+ Giá khởi điềm: 797.989 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 110.000.000 đồng

– Gói số 2 : Đội Yên Hà

+ Khối lượng: 3.038,3 m3

+ Diện tích : – Trồng : 34,9 Ha

– Khai thác : 34,3 Ha.

+ Giá trị: 2.403.716.340 đ

+ Giá khởi điềm: 791.139 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 120.000.000 đồng

          – Gói số 3 : Đội Đồng Tâm

+ Khối lượng: 2.480,1 m3

+ Diện tích : – Trồng : 34 Ha

– Khai thác : 33,2 Ha.

+ Giá trị: 1.959.706.303 đ

+ Giá khởi điềm: 791.174 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 100.000.000 đồng

– Gói số 4 : Khu 47

+ Khối lượng: 1.045,3 m3

+ Diện tích : – Trồng : 15,4 Ha

– Khai thác : 13,8 Ha.

+ Giá trị: 841.483.576 đ

+ Giá khởi điềm: 805.017 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 50.000.000 đồng

– Gói số 5 : Đội Yên Bình

+ Khối lượng: 1.558,3 m3

+ Diện tích : – Trồng : 21,3 Ha

– Khai thác : 21,3 Ha.

+ Giá trị:  1.233.232.200 đ

+ Giá khởi điềm: 791.396 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 70.000.000 đồng

          – Gói số 6 : Đội Tân Trịnh

+ Khối lượng: 623,6 m3

+ Diện tích : – Trồng : 12,4 Ha

– Khai thác : 11,9 Ha.

+ Giá trị:  481.145.230 đ

+ Giá khởi điềm: 771.561 đ/m3

– Tiền đặt cọc tối thiểu là: 50.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết địa điểm, khối lượng gỗ kèm theo)

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và khả năng tài chính để đảm bảo việc tham gia đấu giá và tiêu thụ.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ.

– Từ ngày 07 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2019

* Hồ sơ bao gồm:

– Đơn tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG năm 2019.

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng).

– Chứng minh nhân dân của người chịu trách nhiệm cao nhất  tham gia đấu giá tiêu thụ tại chỗ gỗ keo NLG (bản photo có công chứng)

– Hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với cá nhân tham gia đấu giá (bản photo có công chứng)

– Hồ sơ nộp tại:

1. Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trận Phong Châu – huyện Phù Ninh –  tỉnh Phú Thọ.

2. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham (Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

4. Mua hồ sơ và đặt cọc tham gia đấu giá.

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn); thu tại phòng Tài chính kế toán Công ty khi nộp hồ sơ đấu giá.

5. Địa điểm mở phiên đấu giá.

Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Thời gian từ 7 giờ 30 sáng ngày 18/6/2019.

6. Thời gian thanh toán nếu trúng đấu giá.

Bên mua thanh toán 100% giá trí tài sản chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện khai thác.

Bên trúng đấu giá (bên mua) hoàn thành việc khai thác rừng, vận xuất, vận chuyển gỗ Keo NLG, vệ sinh rừng sau khai thác, bàn giao hiện trường sau khi khai thác, trả đất cho Tổng Công ty bắt đầu từ ngày bàn giao hiện trường khai thác, kết thúc: trước ngày 20/12/2019.

.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Tổng công ty Giấy Việt Nam; điện thoại: 0983.516.968;

 Phòng Tổ chức hành chính Công ty lâm nghiệp Cầu Ham; điện thoại: 0219.3821.146;

 

Đăng lúc 07/06/2019 16:21


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons