Thư mời thầu: Gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch 2020

Thư mời thầu: Gói thầu dịch vụ thiết kế và in lịch, túi đựng lịch 2020

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế cho gói thầu dịch vụ: Thiết kế và in lịch, túi đựng lịch 2020

Trân trọng kính mời Quý công ty tới tham dự thầu với nội dung như sau:

  1. Nhà thầu được nhận một bộ Hồ sơ mời thầu tại Ban Tổ chức- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, với lệ phí là 0,0 đồng hoặc trên Trang thông tin điện tử của Tổng công ty Giấy Việt Nam Website: www.vinapaco.com.vn
  2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2019 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2019.
  3. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến 09 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) đến thời điểm đóng thầu.
  4. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2019
  5. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại phòng họp Tổng công ty Giấy Việt Nam- thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tổng công ty Giấy Việt Nam kính mời đại diện Quý công ty quan tâm tham dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ mời thầu: Theo file đính kèm

Tải vềFile đính kèm
  1. ho-so-moi-thau-dich-vu-thiet-ke-in-lich-2020-1-


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons