Tích cực thi đua sản xuất những ngày cuối năm

Tích cực thi đua sản xuất những ngày cuối năm

Sau một năm với nhiều biến động của thị trường và tình hình dịch bệnh Covid – 19, tập thể người lao động Tổng công ty đã tích cực thi đua lao động sản xuất với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương tạo thêm niềm tin, động lực để Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Để giữ vững tinh thần làm việc hăng say và động viên, khích lệ kịp thời người lao động trong những ngày gấp rút cuối năm, ngày 31/12/2021, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã trực tiếp động viên, khen thưởng cho tập thể Ca B – Bộ phận Hoàn thành – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhập kho với sản lượng 185 tấn giấy thành phẩm trong 01 ca (bình quân từ 100 – 120 tấn/ca). Phần thưởng tuy nhỏ (2 triệu đồng) nhưng thể hiện sự quan tâm, khích lệ trực tiếp và kịp thời đối với người lao động, tạo nên không khí thi đua lao động sôi nổi trong Tổng công ty.

Công trình máy lọc nước của Công đoàn Tổng công ty lắp đặt cho người lao động tại Bộ phận hoàn thành, Phân xưởng Giấy, Nhà máy Giấy

Người lao động tích cực trong công việc những ngày cuối năm

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty động viên và trao thưởng cho tập thể Ca B – Bộ phận Hoàn thành – Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons