Tiêu thụ giấy in, giấy viết tăng trong quý III

Tiêu thụ giấy in, giấy viết tăng trong quý III

Giấy in, giấy viết tiêu thụ trong quý III.2017 của Tổng công ty Giấy Việt Nam tăng đáng kể. Điều đó càng khẳng định uy tín và chất lượng Giấy Bãi Bằng trên thị trường.

Lượng giấy tiêu thụ trong quý III đạt 26.793 tấn, đạt 99% kế hoạch, trong đó giấy cuộn đạt 23.648 tấn, giấy chế biến đạt 2.625 tấn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng công ty tiêu thụ được 78.288 tấn giấy in, viết Bãi Bằng các loại, đạt 84% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2016, sản lượng tiêu thụ tại các khu vực thị trường đều tăng. Đặc biệt, sản lượng tiêu thụ 9 tháng qua đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Có kết quả tiêu thụ khả quan như vậy do chất lượng Giấy Bãi Bằng đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng. Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan do giá bột giấy nhập khẩu vẫn liên tục tăng tác động đến những doanh nghiệp sản xuất giấy. Giá bột giấy tăng nhưng không có nguồn mua làm cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước phải cắt giảm sản xuất. Trong khí đó, tình hình sản xuất của Tổng công ty vẫn duy trì ổn đinh. Trong quý III năm 2017, Tổng công ty Giấy Việt Nam sản xuất được 26.885 giấy in, giấy viết Bãi Bằng các loại, đạt 96% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty sản xuất được 77.053 tấn giấy, viết Bãi Bằng, đạt 83% kế hoạch năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục nỗ lực hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả; cải tiến chât lượng sản phẩm, bám sát nhu cầu khách hàng để có những điều chỉnh kịp thời về giá, chính sách bán hàng, phấn đấu vượt kế hoạch tiêu thụ đề ra, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

 BBT

Đăng lúc 13/10/2017 08:45


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons