Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Dấu mốc của sự thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở

Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Dấu mốc của sự thực hiện quy chế Dân chủ ở cơ sở

Ngày 16/7/2019, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động (HN NLĐ) năm 2019. Về dự hội nghị có 213 đại biểu chính thức đại diện cho trên 3.000 cán bộ công nhân viên công ty mẹ Tổng công ty Giấy Việt Nam. Đồng chí Trần Quang Huy – UV Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, UV Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Người lao động cấp cơ sở được tổ chức từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019 với 43/43 doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và phòng ban trực thuộc đã tổ chức theo đúng quy định của Tổng công ty.

Hội nghị NLĐ cấp Tổng công ty đã được lãnh đạo Tổng công ty và BTV Công đoàn TCT đối thoại thống nhất về nội dung: tập trung đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; quán triệt nhiệm vụ, mục tiêu, những giải pháp chủ yếu quyết tâm thực hiện KH SXKD năm 2019. Bổ sung, sửa đổi: Thỏa ước LĐ TT, Nội quy lao động, Quy chế phân phối tiền lương và tiền thưởng, Quy chế khen thưởng, Quy chế Phân phối lợi nhuận, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Phúc lợi, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, Quy chế Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Năm 2018, mặc dù có rất nhiều khó khăn, song với những quyết tâm và sự thực hiện đổi mới trên nhiều lĩnh vực, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh: Sản xuất 120.059 tấn giấy các loại, bằng 112% năm 2017; Trồng 2.308 ha rừng; Doanh thu 2.662 tỷ đồng, bằng tăng 118% năm 2017; Nộp ngân sách 145 tỷ đồng bằng 123% năm 2017; Lợi nhuận 60,5 tỷ đồng. Người lao động có đủ việc làm, thu nhập gia tăng, lương bình quân 6,5 triệu/người/tháng (Khối sản xuất công nghiệp đạt 9,5 triệu đồng).

Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với chuyên môn nhằm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, động viên, thúc đẩy các đơn vị, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ với năng suất chất lượng và hiệu quả cao. Ký kết thỏa ước LĐTT với những điều khoản có lợi cho Người lao động như: Thời giờ làm việc; Gia tăng Những đảm bảo xã hội khác cho người lao động; chăm lo cho con em CBCNV; hỗ trợ nữ sau sinh con; nhà ở, trường mầm non phục vụ cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT cùng đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCT ký kết Thỏa ước Lao động tập thể

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu. Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Đức đã giải đáp thấu đáo các kiến nghị liên quan đến: hoạt động SXKD, quyền lợi, chế độ người lao động; nêu giải pháp cụ thể định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện trên các mặt công tác của Tổng công ty.

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa ước Lao động tập thể giữa Chủ tịch Công đoàn với Tổng giám đốc. Đồng chí đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của Tổng công ty trong sản xuất kinh doanh; khẳng định Tổng công ty thực hiện tốt quy chế Dân chủ cơ sở đã góp phần phát huy vai trò làm chủ, nhân tố con người của người lao động và sự chủ động trong vai trò kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn các cấp. Đồng chí mong Tổng công ty nhận diện rõ những thách thức đối với đơn vị trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như những lợi thế trong xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường của Tổng công ty. Đồng thời đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người lao động thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp của lãnh đạo Tổng công ty.

Đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm 7 đồng chí, bầu Ban đại diện người lao động tham gia đối thoại trực tiếp Tổng công ty gồm 4 đồng chí.

Hội nghị Người lao động năm 2019 của Tổng công ty đã hoàn thành các chương trình đề ra, thành công tốt đẹp với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương – Trách nhiệm, Đoàn kết – Đổi mới, Uy tín – Chất lượng, Công khai – Minh bạch, Hiệu quả – Bền vững” quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

 Đồng chí Nguyễn Xinh lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ và bế mạc Hội nghị 

VNPC

Đăng lúc 16/07/2019 20:18


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons