Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14/01/2020,  Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị về phía Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Phan Công Nam  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các ban tham mưu của Đảng; các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; các đồng chí lãnh đạo đơn vị, phòng ban chức năng Tổng công ty.

Tại hội nghị Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đã chỉ ra trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức,  Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: sản xuất kinh doanh tuy đạt chưa cao nhưng vẫn có lãi; đảm bảo đủ việc làm; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên được cải thiện; công tác văn hoá, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả rất quan trọng. Bản báo cáo cũng đã đưa ra những phương hướng chung để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Tiếp tục thực hiện phương châm: Kỷ cương – Trách nhiệm; Đoàn kết – Đổi mới; Uy tín – Chất lượng; Hiệu quả – Bền vững. Phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy truyền thống đoàn kết tốt, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị đã được nghe 5 bản tham luận của các đơn vị trong Tổng công ty về các mặt trong công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo của đảng; công tác tổ chức quán triệt thực hiện các chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Công Nam – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tin tưởng với truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp thu ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đồng thời đề nghị toàn thể Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2020.

Để hưởng ứng và cổ vũ phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Tổng công ty đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Trần Văn Nghiêm – Phó bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo công tác xây dựng đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty cần thực hiện trong năm 2020

Đồng chí Tạ Quang Văn – Giám đốc công ty Giấy Tissue Sông Đuống trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Công Nam  Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đóng góp một số ý kiến đối với Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy Tổng công ty đã trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục giai đoạn 2014-2019

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu bế mạc Hội nghị

VNPC

Đăng lúc 14/01/2020 13:59


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons