Tổng công ty Giấy Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tổng công ty Giấy Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai rộng khắp toàn lãnh thổ Việt Nam với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp cùng toàn dân. Dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tích cực triệt để. Tuy nhiên, Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh; kiểm soát, kiềm chế hiệu quả sự lây lan; bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe mỗi cán bộ công nhân viên; Tổng công ty Giấy Việt Nam với tinh thần cao “chống dịch như chống giặc” đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp.

Tổng công ty liên tục ban hành 02 văn bản ngày 30, 31/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam trên tinh thần chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền sâu rộng tới từng bộ phận và người lao động thực hiện nghiêm túc những biện pháp cách ly xã hội theo hướng dẫn của Chỉ thị.

Vinapaco tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các cuộc họp điều hành, làm việc, học tập; với 4 phòng họp trực tuyến luôn sẵn sàng.

Cuộc họp trực tuyến của Tổng công ty được kết nối giữa văn phòng TCT tại Phú Thọ và văn phòng TCT tại Hà Nội.

Đồng thời, mỗi CBCNV thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, trung thực khai báo các biện pháp phát hiện bệnh sớm. 100% CBCNV được kiểm tra, kiểm soát y tế (thực hiện đo thân nhiệt) trước khi ra vào cổng.

100% CBCNV được kiểm tra, kiểm soát y tế (thực hiện đo thân nhiệt) trước khi ra vào cổng

100% người lao động đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Khối văn phòng Tổng công ty được khuyến khích làm việc online tại nhà, chỉ 25% CBCNV làm việc trực tiếp tại cơ quan để giải quyết công việc phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với tinh thần “bình tĩnh nhưng không chủ quan, thận trọng nhưng không quá lo sợ”, mỗi CBCNV Vinapaco cùng với cộng đồng sẽ là những “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch để cùng chung sức ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

VNPC

Tải vềFile đính kèm
  1. 633_tb-gvn.pt
Đăng lúc 31/03/2020 14:11


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons