Tổng công ty Giấy Việt Nam: Tiến tới cổ phần hóa

Tổng công ty Giấy Việt Nam: Tiến tới cổ phần hóa

Trong năm qua, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, từng bước đổi mới trong quản trị, sản xuất. Cụ thể, về sản xuất kinh doanh khối công nghiệp dịch vụ, Vinapaco đã nhận diện được thời cơ, thuận lợi của thị trường, nâng cao năng suất chất lượng, quản trị tốt việc mua hàng và bán hàng. Về sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp cải thiện công tác quản trị, tổ chức, quản lý đất đai, công tác giống, quản lý rừng trồng theo dự án…

Năm vừa qua, Vinapaco hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch đề ra, tổng doanh thu đạt gần 2.600 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch năm; sản xuất giấy các loại đạt trên 120.000 tấn; tiêu thụ đạt trên 113.000 tấn; nộp ngân sách Nhà nước 131 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng.

Trong sản xuất kinh doanh khối lâm nghiệp, đã khai thác 160.000m3 gỗ nguyên liệu giấy; trồng rừng mới trên 2.300 ha; chăm sóc rừng gần 8.000 ha; bảo vệ rừng khép tán trên 9.200 ha. Các công ty con và công ty liên kết cũng có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như: Công ty CP Giấy Việt Trì đạt lợi nhuận 23 tỷ đồng, nộp ngân sách 33,7 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Tân Mai lợi nhuận 4,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 36,6 tỷ đồng…

Năm tới, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty tập trung thành 3 nhóm: nhóm sản xuất kinh doanh, nhóm đầu tư phát triển và nhóm tái cơ cấu. Hiệu quả bền vững là đích mà Vinapaco hướng tới.

Đặc biệt, đơn vị đặt mục tiêu trong những năm tiếp theo lâm nghiệp phải trở thành thế mạnh của tổng công ty. Song song với đó, tiếp tục làm tốt sản xuất kinh doanh đối với giấy in, giấy viết, vốn là thế mạnh từ trước đến nay, đồng thời phát triển sản xuất thêm mặt hàng giấy bao bì và đầu tư chế biến gỗ nhằm tận dụng lợi thế về thị trường và nguồn lực về rừng trồng.

CTV

Đăng lúc 25/01/2019 11:49


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons