Tổng giám đốc TCT Giấy Việt Nam tọa đàm, trao đổi với người lao động

Tổng giám đốc TCT Giấy Việt Nam tọa đàm, trao đổi với người lao động

Ngày 11/3/2019, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có buổi tọa đàm, trao đổi với người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư, định hướng đổi mới của Tổng công ty tại Hội trường Tổng công ty – Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

Qua buổi tọa đàm, CBCNV hiểu rõ hơn về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển Tổng công ty trong giai đoạn mới đồng thời trực tiếp đề xuất những mong muốn, kiến nghị với Tổng giám đốc. Nói về chặng đường phát triển của Tổng công ty, Tổng giám đốc chia sẻ với CBCNV những vấn đề trước khi TCT tiến tới cổ phần hóa như: Thực hiện bán Nhà máy bột giấy Phương Nam, tái cơ cấu Công ty nguyên liệu Giấy Miền Nam và tái cơ cấu khối lâm nghiệp, nâng cao tính hiệu quả Giấy Bãi Bằng và Tissue, đặc biệt là việc nâng cao giá trị người lao động. Tổng giám đốc nói rõ việc tái cơ cấu khối lâm nghiệp phải đảm bảo tính hiệu quả và bền vững. Để làm được điều đó cần tái cơ cấu từ bộ máy tổ chức hành chính đến sản xuất kinh doanh, thay đổi quản lý trong đó tập trung cơ chế khoán làm sao rừng gắn bó lợi ích của người lao động, đầu tư chế biến gỗ để biến cây gỗ mang lại giá trị cao nhất, cần có những đột phá về giống và kỹ thuật thâm canh. Đối với Giấy Bãi Bằng và Tissue, để nâng cao tính hiệu quả, Tổng giám đốc cũng chỉ rõ cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến sử dụng, quản lý để đáp ứng ngày một tốt hơn. Tiếp đó là việc quản lý đầu vào đảm bảo tính công khai, minh bạch; vận hành máy móc tiết kiệm, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty và hơn hết cần có chính sách khách hàng linh hoạt – luôn đồng hành, chăm sóc để nắm bắt nhu cầu khách hàng. Tổng giám đốc đặc biệt nhấn mạnh: Cần nâng cao giá trị người lao động trước khi cổ phần hóa. Điều đó thể hiện từ trang phục đến văn hóa doanh nghiệp, ý thức xây dựng giá trị thương hiệu trong mỗi CBCNV. Tổng công ty giống như một gia đình, mỗi CBCNV là thành viên tích cực góp phần xây dựng gia đình đó phát triển. Để Tổng công ty phát triển vững mạnh hơn trước tiên phải xuất phát từ những điều tốt đẹp nằm trong chính mỗi trái tim người lao động không chỉ trong nội bộ mà còn đối với cả cộng động xung quanh từ đó lan tỏa thành sự tốt đẹp của Tổng công ty,  tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn để xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCT Giấy Việt Nam trao đổi, chia sẻ với người lao động tại buổi Tọa đàm

Sau khi nghe những lời chía sẻ đầy tâm huyết của đồng chí Nguyễn Việt Đức. Một số CBCNV đã trực tiếp đưa ra những kiến nghị với Tổng giám đốc về chế độ lương, thưởng, bảo hộ lao động, kinh nghiệm sản xuất, trang bị về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động sản xuất. Lắng nghe trước những ý kiến của người lao động, Tổng giám đốc đã giải đáp một cách thấu đáo, hài hòa giữa quyền lợi người lao động và Tổng công ty.

 Người lao động đề xuất ý kiến với Tổng giám đốc tại buổi tọa đàm

Qua buổi tọa đàm, CBCNV như được tiếp thêm sức mạnh và có ý thức hơn để cùng xây dựng gia đình chung – Tổng công ty Giấy Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn và phát triển ngày một vững mạnh.

VPBB

Đăng lúc 12/03/2019 16:24


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons