Trao thưởng khối sản xuất hoàn thành kế hoạch tháng 4 và tháng 5

Trao thưởng khối sản xuất hoàn thành kế hoạch tháng 4 và tháng 5

Ngày 22/6/2017, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trao thưởng động viên khối sản xuất khu vực Bãi Bằng hoàn thành kế hoạch tháng 4 và tháng 5 năm 2017.

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017, khối sản xuất khu vực Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất. Cụ thể: Nhà máy Giấy, kế hoạch sản xuât là 9300 tấn, tháng 4 đạt 9316 tấn, tháng 5 đạt 9328 tấn đạt 35% so với kế hoạch năm. Nhà máy Điện, kế hoạch tiết giảm chi phí sản xuất năm 2017 là 3,7 tỉ đồng, riêng Quý I và tháng 4 năm 2017 đã tiết giảm được 1,8 tỉ. Tại Nhà máy Hóa chất, nhóm chuyên thực hiện xử lý sự cố đã xử lý hệ thống hóa lỏng của Clo trong vòng 30 giờ, nếu không xử lý kịp thời sẽ làm thất thoát 25 tỷ đồng của Tổng công ty.  Bên cạnh đó, công tác bảo dưỡng dây chuyền sản xuất và công việc vận chuyển, bốc xếp nguyên liệu đã thực hiện nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất cũng được biểu dương dành cho 2 đơn vị Xí nghiệp Bảo dưỡng và Xí nghiệp Vận tải.

Hàng năm, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam phát động phong trào thi đua tại các đơn vị. Trên cơ sở đó, Công đoàn TCT đặc biệt chú trọng công tác khen thưởng kịp thời đối với người lao động  nhằm động viên, tạo động lực cho NLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam trao thưởng cho đại diện các đơn vị sản xuất khu vực Bãi Bằng

BBT

Đăng lúc 22/06/2017 16:00


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons