Triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử CloudOffice tại Vinapaco

Triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử CloudOffice tại Vinapaco

Văn phòng điện tử hiện nay đã trở thành mô hình văn phòng hiện đại nhất, được các cơ quan, doanh nghiệp áp dụng. Công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển việc áp dụng văn phòng điện tử vào hoạt động quản lý là sự lựa chọn sáng suốt của các cơ quan, doanh nghiệp.

Ngày 12/02/2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử CloudOffice cho Ban lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ công nhân viên thuộc các phòng ban chức năng, đơn vị hạch toán báo sổ TCT.

CloudOffice là một hệ thống phần mềm điện tử giúp quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu, đồng thời cũng là một hệ thống điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp theo nhiều cấp. Phần mềm này được thiết kế một cách khoa học, linh hoạt với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quản lý, lưu trữ, triển khai công việc trực tuyến trên mạng máy tính… CloudOffice thay đổi cách thức làm việc mới giúp tăng hiệu suất xử lý công việc từ đó nâng cao vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Đối với hầu hết các dự án công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống văn phòng điện tử (CloudOffice), việc bắt đầu triển khai thực hiện luôn là công việc gặp nhiều khó khăn. Vinapaco đã và đang liên tục hướng dẫn phổ biến sâu rộng đến toàn bộ các đơn vị tiến tới triển khai văn bản điện tử theo chủ trương của chính phủ.

CloudOffice là giải pháp hiện đại hóa tổng thể công tác văn phòng, thói quen làm việc tích cực, tăng năng suất làm việc, tạo sự chuyên nghiệp và có tính chặt chẽ cao hướng tới văn phòng hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế ngày nay.

Một số hình ảnh triển khai hướng dẫn CloudOffice:

Lớp triển khai hướng dẫn CloudOffice cho Ban lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị.

Lớp triển khai hướng dẫn CloudOffice cho CBCNV thuộc các phòng ban chức năng, đơn vị hạch toán báo sổ TCT.

VNPC

Đăng lúc 12/02/2020 10:49


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons