Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội và những điểm mới của Luật Lao động năm 2019 tại khu vực Bãi Bằng

Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội và những điểm mới của Luật Lao động năm 2019 tại khu vực Bãi Bằng

Ngày 22/04/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội và những điểm mới của Luật Lao động năm 2019 tới tập thể CBCNV, người lao động thuộc khu công nghiệp Bãi Bằng.

Ngày 20/11/2019, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 đã thông qua Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14. Bộ Luật này thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Sau 03 tháng đi vào cuộc sống, Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 đã có những tác động nhiều chiều đối với các doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Kim Phượng – Phó Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng – Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ đã truyền đạt về những điểm đổi mới của Bộ Luật Lao động năm 2019. Để hiểu rõ hơn, CBCNV và người lao động TCT đã đối thoại trực tiếp, tìm hiểu Luật Bảo hiểm Xã hội hiện hành dưới sự hướng dẫn của chuyên viên Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Lương Thị Kim Phượng – Phó Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Phú Thọ trao đổi tại Hội nghị

Chuyên viên Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người lao động tìm hiểu Luật Bảo hiểm Xã hội

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn đã phổ biến những điểm mới trong Thỏa ước lao động tập thể, tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 – vấn đề thực hiện tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT trao đổi những vấn đề thực hiện Bộ Luật Lao động 2019 tại các đơn vị

Qua Hội nghị, CBCNV và người lao động Tổng công ty có thể hiểu đúng, đầy đủ những điểm mới của BLLĐ năm 2019 đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành pháp luật,  áp dụng vào công việc chuyên môn. Bộ luật Lao động năm 2019 đã và đang tạo hành lang pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp nói chung, Tổng công ty Giấy Việt Nam nói riêng hoạt động hiệu quả,  bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thực thi quyền quản lý của người sử dụng lao động trong quản lý lao động.

BTCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons