Vinapaco: Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động gắn với người lao động

Vinapaco: Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động gắn với người lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi và động viên, khích lệ NLĐ kịp thời góp phần  đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy các đơn vị đa số thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như: nộp BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện chế độ nâng bậc lương; khám sức khỏe định kỳ. Công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được các cấp Công đoàn quan tâm. Công tác tuyên truyền phổ biến luật ATVSLĐ đến CNVCLĐ được nhiều đơn vị thực hiện. Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác động viên thăm hỏi, trợ cấp cho CBCNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 đã có trên 217 lượt CBCNVCLĐ được thăm hỏi và được tặng quà Tết với số tiền là: 108,5 triệu đồng, 28 người được trợ cấp với số tiền là: 29 triệu đồng. Hỗ trợ công nhân trực cháy rừng dịp Tết 24 triệu đồng.

Trong “Tháng công nhân” năm 2017, Công đoàn Tổng công ty đã trao quà cho 38 công nhân lao động bị tai nạn với số tiền là 38 triệu đồng. BTV Công đoàn TCT đã xét hỗ trợ xóa nhà tạm cho 7 gia đình, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 1 gia đình với số tiền 225 triệu đồng, xét trợ cấp khó khăn đột xuất cho 4 người với số tiền là 15 triệu đồng. Nhằm động viên con em CBCNV học giỏi, Công đoàn TCT đã khen thưởng cho 91 cháu là học sinh giỏi từ cấp tỉnh Thành phố trực thuộc TW tổng số tiền thưởng: 28,4 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ xã hội từ thiện để ủng hộ cho các quỹ: nhân đạo từ thiện, vì người nghèo, trẻ em khuyết tật, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, hỗ trợ CBCNV có khó khăn đặc biệt… trong kỳ Công đoàn các đơn vị đã vận động người lao động ủng hộ gần 435 triệu đồng, trong đó đóng góp quỹ địa phương 408 triệu đồng, đóng góp về quỹ công đoàn TCT là 27 triệu đồng. Công đoàn TCT tiếp tục chuyển tiền ủng hộ cho các quỹ xã hội của địa phương và ngành, đồng thời hỗ trợ các gia đình CBCNV có khó khăn về nhà ở cũng như đời sống gia đình.

Công đoàn TCT thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động như đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết 20 – NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; phổ biến sâu rộng cho công nhân lao động Bộ luật lao động, luật Công đoàn, luật BHXH, luật ATVSLĐ. Công đoàn TCT đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về thời gian làm việc, chế độ tiền lương và những khó khăn của ngành Giấy hiện nay tại khối Bãi Bằng nhằm chia sẻ, cảm thông và ổn định tư tưởng của công nhân lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn TCT đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để duy trì và phát triển Tổ chức các hoạt động VH – TT qua đó giúp các đơn vị giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Hội nghị chuyên đề “Thời giờ làm việc lao động trực tiếp đi ca” giúp NLĐ hiểu rõ về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để thực hiện tốt nội quy lao động của TCT, mang lại hiệu quả trong công việc

Đặc biệt, các phong trào thi đua hàng năm Công đoàn phát động đến các đơn vị. Khối công nghiệp đẩy mạnh phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào tiết giảm chi phí trong sản xuất. Khối lâm nghiệp đã và đang thực hiện tốt phong trào người trồng rừng giỏi với các chỉ tiêu trồng đúng quy trình kỹ thuật – đảm bảo tỷ lệ cây sống và phát triển. Để động viên, khích lệ người lao động, BTV công đoàn TCT đã tổ chức tốt việc thăm hỏi trực tiếp người lao động: trao quà tết, hỗ trợ du lịch cho công nhân đi ca; thưởng động viên những tháng hoàn thành kế hoạch sản xuất.

Công đoàn TCT trao thưởng cho khối sản xuất khu vực Bãi Bằng hoàn thành kế hoạch tháng 4 và tháng 5 năm 2017

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Công đoàn Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, phong trào gắn với người lao động nhằm động viên NLĐ yên tâm, tích cực trong công việc, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

BBT

Đăng lúc 09/08/2017 15:32


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons