Vinapaco: Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thăm và làm việc tại Tổng công ty

Vinapaco: Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thăm và làm việc tại Tổng công ty

Ngày 28/8/2018, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội do đồng chí Trần Văn Minh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi tại Tổng công ty Giấy Việt Nam. 

Đồng chí Trần Văn Minh, Phó CN UBKH,CN&MT của Quốc hội cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Tổng công ty tại phòng họp.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty  khẳng định Tổng công ty Giấy  luôn xem việc đầu tư các công trình xử lý nước thải, chất thải nguy hại là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống của CBCNV cũng như nhân dân sống tại địa bàn lân cận.

Trong những năm qua, Tổng công ty Giấy Việt Nam luôn nỗ lực trong việc cập nhật, triển khai đầy đủ, đúng và chấp hành tốt các quy định pháp lý về môi trường, cũng như đầu tư đúng mức để quản lý, xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Tổng công ty, cụ thể như: Thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường và chấp hành tốt các yêu cầu nêu trong trong báo cáo ĐTM, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và các giấy phép liên quan…; Xây dựng được các công trình xử lý nước thải, khí thải và một số công trình xử lý chất thải rắn thông thường hoàn chỉnh để Tổng công ty có thể tự chủ trong việc xử lý các chất thải phát sinh tại đơn vị. Các công trình được vận hành liên tục, thường xuyên và có hiệu quả; Xây dựng các quy định, quy trình và thực hiện tốt việc quản lý, xử lý các chất thải trong Tổng công ty. Các nguồn xả thải ra môi trường của Tổng công ty đều đáp ứng các quy chuẩn môi trường quy định; Tích cực nghiên cứu, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn trong quá trình sản xuất nhằm tối ưu hóa hiệu suất quá trình, giảm thiểu tối đa chất thải phát sinh ra môi trường…

Đồng chí Tạ Đức Long, Phó TGĐ Tổng Công ty báo cáo với đoàn tình hình chấp hành các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường của Tổng công ty

Trong quá trình làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường hệ thống sử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải sản xuất; Nhà máy điện, Nhà máy hóa chất;  Hồ xử lý sự cố…của Tổng công ty

Khu vực Nhà máy Điện của Tổng công ty

Khu vực Nhà máy Hóa Chất

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh đánh giá cao sự vào cuộc chủ động của lãnh đạo Tổng công ty trong công tác bảo vệ môi trường trong suốt thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục duy trì sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường cũng như thực hiện đúng theo quy định về BVMT của Nhà nước và Pháp luật. Đối với những kiến nghị của Tổng công ty, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và tổng hợp gửi đến Quốc hội xem xét.

VPBB

Đăng lúc 28/08/2018 16:00


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons