Vinapaco đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các đơn vị lâm nghiệp

Vinapaco đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các đơn vị lâm nghiệp

Ngày 31/3/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty tại Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài (đơn vị trực thuộc Vinapaco). Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo, phòng ban chức năng liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, đại diện 12 công ty lâm nghiệp và Công ty Thiết kế Lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Đồng chí Mạc Mạnh Đang – Phó Tổng giám đốc TCT phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Hà Thế Anh – Trưởng Ban Tổ chức Tổng công ty thẳng thắn đánh giá thực trạng việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các công ty lâm nghiệp trong năm 2020. Phương án tái cơ cấu tổ chức hoạt động đã đạt những kết quả khả quan ban đầu, đang có những chuyển biến tích cực: Tại thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động của 13 công ty lâm nghiệp (không bao gồm CTLN Tam Thanh, CTLN Thanh Hòa, CTLN Sông Thao) còn 751 lao động thực tế (giảm 57 lao động so với ban đầu). Tuy nhiên, trong cơ cấu tổ chức quản lý điều hành, quản lý tài chính cũng như chất lượng lao động, năng suất hiệu quả trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị chưa tạo ra sự chuyển biến rõ rệt (một số đơn vị chỉ đạo thực hiện chưa sát sao, quyết liệt; nhiều đơn vị với diện tích, quy mô hoạt động rộng trong quá trình thực hiện sáp nhập các đội sản xuất khó khăn; việc chi trả kinh phí cho người lao động chấm dứt hợp đồng còn chậm do tình hình sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả). Nhằm đẩy mạnh công tác thi đua lao động sản xuất, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, Vinapaco đã đưa ra những thay đổi về cơ chế và định hướng khoán quỹ lương tại các đơn vị lâm nghiệp: tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức hoạt động cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị; tiếp tục kiện toàn công tác quản lý, nâng cao năng lực quản trị tại công ty lâm nghiệp; xử lý nghiêm các đơn vị không nghiêm túc thực hiện đề án phương án đã phê duyệt; tăng cường chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong tập thể cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại tổ chức hoạt động đã đề ra.

Đồng chí Hà Thế Anh – Trưởng Ban Tổ chức TCT trình bày báo cáo thực trạng việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của từng đơn vị lâm nghiệp năm 2020

Đồng chí Lê Hồng Phương – Phó Phòng tài chính kế toán TCT trình bày báo cáo về công tác khoán chi phí cho các đơn vị lâm nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của Khối Lâm nghiệp trong công tác sản xuất, kinh doanh chung của Tổng công ty. Nhìn nhận từ báo cáo thực trạng công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hoạt động tại các đơn vị lâm nghiệp trong năm 2020, đồng chí mong muốn: “Năm 2021, các đơn vị lâm nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, con người, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập đời sống CBCNV tại các đơn vị lâm nghiệp”. Đồng chí đặc biệt hy vọng bằng sự nỗ lực cống hiến, tinh thần sáng tạo, quyết tâm đổi mới các đơn vị lâm nghiệp sẽ phát huy được tiềm năng, giá trị của mình, biến khó khăn thách thức thành nguồn động lực để phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước những yêu cầu đổi mới, đại diện CTLN Hàm Yên, CTLN Cầu Ham, CTLN Xuân Đài,… đã trình bày những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong: những phương án, cách thức thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chứ cũng như vướng mắc khi thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tại công ty; Cách thức tuyên truyền, phổ biến, vận động cũng như động viên người lao động sau công tác tái cơ cấu; Phương án trồng chăm sóc và bảo vệ tránh tình trạng tranh chấp, xâm lấn hướng tới việc phát triển rừng bền vững,…

Đại diện CTLN Xuân Đài trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT nêu những giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất, cải thiện đời sống cho CBCNV Khối Lâm nghiệp

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Vinapaco đã đưa ra những mục tiêu tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Khối Lâm nghiệp cần nỗ lực hướng đến. Các công ty lâm nghiệp tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức theo Nghị quyết số 29/NQ-GVN.HN ngày 31/7/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam, tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh giảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Triển khai thực hiện tốt cơ chế giao khoán chi phí trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị lâm nghiệp (khoán về lâm sinh, khoán bảo vệ đất, khoán kinh doanh các sản phẩm từ rừng, khoán kinh doanh các sản phẩm khác), khuyến khích nâng cao hiệu quả; Xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng của người lao động trên cơ sở vị trí, chức danh công việc đảm nhận gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và thu nhập. Tiếp tục tập trung hoàn thiện và sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ (Quy chế quản lý Khối Lâm nghiệp, Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế khoán chi phí quản lý, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng); Giám sát chặt chẽ việc thực hiện, nâng cao tính tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn, kỹ thuật. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong quản lý, đẩy mạnh đổi mới, đột phá trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển (chế biến gỗ, kinh doanh giống…) để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các Công ty lâm nghiệp. Đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giống cây trồng và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong lâm sinh. Thực hiện tái cơ cấu và khai thông nguồn vốn, thực hiện tốt chủ trương huy động vốn từ việc hợp tác đầu tư trồng rừng. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu về giống, kỹ thuật lâm sinh gắn với thổ nhưỡng, khí hậu của từng đơn vị, nâng cao năng suất và giá trị rừng, nâng cao giá trị về gỗ; xây dựng hoàn thiện bản đồ lập địa tại từng đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc TCT đưa ra những mục tiêu đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các đơn vị lâm nghiệp năm 2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam định hướng đổi mới công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc, tiếp tục củng cố đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh, phát triển bền vững từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên lâm nghiệp.

BTCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons