Vinapaco: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Vinapaco: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 30/01/2018, tại Phú Thọ, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Mục tiêu chính của Vinapaco trong năm 2018 sẽ quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp và sản xuất lâm nghiệp năm 2018 của Tổng công ty, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 Theo báo cáo tại Hội nghị, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty có nhiều khởi sắc. Tại Công ty mẹ, sản xuất kinh doanh khối công nghiệp doanh thu đạt 2.103 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm, bằng 101% thực hiện năm 2016. Sản xuất giấy in, giấy viết đạt 96.437 tấn, bằng 103,7% kế hoạch năm, bằng 103,6% cùng kỳ; tiêu thụ giấy in, giấy viết đạt 101.535 tấn, bằng 109,2% kế hoạch năm, bằng 107,4% cùng kỳ. Nộp ngân sách 111,8 tỷ đồng bằng 105% kế hoạch năm, bằng 116% cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 121 tỷ đồng. Các Công ty liên kết cũng có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như Công ty Cổ phần giấy Việt Trì đạt lợi nhuận 20 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm, bằng 130% cùng kỳ; Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai lợi nhuận đạt 510 tỷ đồng, bằng 100% kê  hoạch năm.

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, Tổng công ty đã thực hiện tốt các công tác như: Công tác quản trị nguồn nhân lực, Tổng công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật Nhà nước, đảm bảo đủ việc làm và đã nâng cao được thu nhập cho người lao động, tạo động lực để người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quản lý kỹ thuật đã thực hiện và quản lý tốt chất lượng sản  phẩm; nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường, ATVSLĐ; thường xuyên cải tiến và áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn bằng việc tăng cường quản lý nội vi; thực hiện tốt định mức kinh tế kỹ thuật; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn chú trọng công tác văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng. Tổng công ty đã nhận diện được những thời cơ, thách thức để kịp thời đưa ra phương hướng trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu nhằm nâng cao tính bền vững, hiệu quả của Tổng công ty.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp và sản xuất lâm nghiệp năm 2018, tập trung đổi mới quản trị nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất khối công nghiệp Bãi Bằng và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhằm nâng cao thương hiệu Giấy Bãi Bằng và Giấy Tissue. Tổng công ty chú trọng thực hiện giải pháp để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp bền vững, hiệu quả; thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty và xử lý tài chính tiến tới cổ phần hóa Tổng công ty. Các dự án đầu tư như: Nhà máy sản xuất giấy bao gói công ngiệp và Nhà máy chế  biến gỗ sẽ được triển khai. Công tác quản lý môi trường và công tác quản lý, sử dụng đất phải có hiệu quả nhằm  hướng tới sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Mục tiêu chính để nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, tạo động lực để người lao động phấn đấu, gắn bó lâu dài với Tổng công ty đồng thời tiếp tục vun đắp giá trị truyền thống, văn hóa của Tổng công ty nói chung và Giấy Bãi Bằng nói riêng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã đồng tâm hiệp lực, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại những thành tích cho Tổng công ty trong năm 2017. Nói về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Hoàng Quốc Lâm nhấn mạnh Tổng công ty cần tập trung ổn định chất lượng sản phẩm, phát triển mạnh mẽ hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận những thành tích đạt được, Hội nghị tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua. Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương. 20 tập thể và 20 cá nhân thuộc Tổng công ty nhận giấy khen của Tổng công ty.

Công ty Lâm nghiệp Cầu Ham và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương

 Tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của Tổng công ty

Phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, Hội nghị đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018. Trên cơ sở đó, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị, nội dung chương trình thi đua của Hội đồng thi đua Tổng công ty để xây dựng, tổ chức, triển khai phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, hiệu quả, phù hợp ở cơ sở đến công nhân viên chức lao động, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCty  thông qua nội dung phát động phong trào thi đua 2018

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng Hội nghị

BBT

Đăng lúc 30/01/2018 14:18


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons