VINAPACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

VINAPACO nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 02/6/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có buổi làm việc với Phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ về công tác xây dựng phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Đức – Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Đặc biệt là công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự trong Tổng công ty cũng như khu vực lân cận được duy trì và thực hiện hiệu quả. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đặng Minh Đức đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho Tổng công ty Giấy Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Đồng chí Đặng Minh Đức – Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm, đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ đối với Tổng công ty trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại buổi làm việc

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho Tổng công ty

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 02 đơn vị đã trao đổi việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Tổng công ty. Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng phong trào; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty Giấy Việt Nam … nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện của hệ thống chính trị đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổng công ty Giấy Việt Nam coi công tác bảo vệ an ninh, chính trị là một trong những yếu tố góp phần quan trọng để duy trì việc sản xuất, kinh doanh ổn định, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covd-19 như hiện nay.

Với những kết quả đạt được,  trong những năm tiếp theo Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục duy trì và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đổi mới hình thức và biện pháp xây dựng phong trào để luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung trong tỉnh Phú Thọ.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons