Vinapaco tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Vinapaco tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, khó lường, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và ổn định sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch trong toàn Tổng công ty (TCT).

Ngày 16/3/2021, Tổng công ty đã ban hành Công văn số 510/GVN-BTGTT.PT yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng công ty triển khai, hướng dẫn khai báo y tế điện tử qua mã QR Code. Trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Tổng công ty tiếp tục ban hành Công văn số 854/GVN-BTGTT.PT ngày 28/4/2021 và Công văn số 878/GVN-BTGTT.PT ngày 05/05/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền về yêu cầu 5K của Bộ Y tế phổ biến rộng rãi tới CBCNV và người lao động như: đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc, rửa tay bằng nước và xà phòng hoặc dung dịch có sát khuẩn; thực hiện cài đặt ứng dụng truy vết BlueZone, các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, VietNam Health Declalration, QR Code hoặc khai báo y tế tại cơ quan y tế nơi cư trú; không tập trung đông người; giữ khoảng cách tại nơi làm việc,… Có thể nói, mỗi CBCNV VINAPACO đều nâng cao tinh thần cảnh giác, không một chút lơ là chủ quan, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ y tế, Phòng Y tế, Xí nghiệp Dịch vụ phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quanh khu vực làm việc TCT

Thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ 

Cán bộ Y tế, Phòng Y tế tới từng đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào nơi làm việc

Tuyên truyền phổ biến rộng rãi các yêu cầu 5K của Bộ Y tế tới CBCNV và người lao động

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 cùng những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước, nhiệm vụ trọng tâm của VINAPACO hiện nay là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho CBCNV, NLĐ, vừa đảm bảo ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons