Vinapaco tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Vinapaco tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Ngày 10/02/2020, đoàn công tác kiểm tra ATVSLĐ, PCCC, 5S của Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra các đơn vị khối sản xuất Giấy Bãi Bằng gồm có đồng chí Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban; đồng chí Lê Hồng Điệp – Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Phó ban; Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó trưởng Ban tổ chức, Phó ban cùng các đồng chí chuyên viên Phòng kỹ thuật, cán bộ PCCC, chuyên viên tổ kiểm tra giám sát kỷ luật lao động, cán bộ phụ trách công tác an toàn liên kết, ATVSLĐ, PCCC, 5S tại đơn vị được kiểm tra. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc từ ngày 10/02 đến hết ngày 18/02/2020 nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động hiểu rõ tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, PCCC, 5S. Thực hiện công tác tác kiểm tra ATVSLĐ không đơn thuần là việc chấp hành pháp luật mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc – bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Một số hình ảnh kiếm tra ATVSLĐ tại khối sản xuất Giấy Bãi Bằng:

Họp tổng kết công tác ATVSLĐ, PCCC, 5S năm 2019 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Phòng điều khiển Phân xưởng Bột trong quá trình kiểm tra

Cán bộ chuyên môn lĩnh vực Y tế kiểm tra tủ thuốc tại đơn vị

Góc 5S tại đơn vị kiểm tra

Đoàn kiểm tra đánh giá việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị chuyên dụng đảm bảo an toàn lao động

Góc 5S tại đơn vị Phòng kỹ thuật – Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

VNPC

Đăng lúc 11/02/2020 15:42


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons