Vinapaco: Tập huấn thực hiện thiết kế tỉa thưa lần 2 và thiết kế quản lý bảo vệ rừng cho Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

Vinapaco: Tập huấn thực hiện thiết kế tỉa thưa lần 2 và thiết kế quản lý bảo vệ rừng cho Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc giao cho Công ty Thiết kế Lâm nghiệp thực hiện thiết kế tỉa thưa lần 2 và thiết kế quản lý bảo vệ rừng cho Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam.

Đây là phương pháp thiết kế tỉa thưa mới, đòi hỏi cán bộ thiết kế phải có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra rừng. Vì vậy, Công ty Thiết kế Lâm nghiệp tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên trong công ty về phương pháp, quy trình kỹ thuật thực hiện trong thiết kế khai thác tỉa thưa lần 2 và phương pháp thiết kế quản lý bảo vệ rừng.

Trên tinh thần khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng thiết kế, nắm vững kiến thức tỉa thưa để thực hiện kết quả một cách tốt nhất,

Dưới đây là một số hình ảnh lớp tập huấn của các cán bộ công nhân viên trong Công ty

Lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia lớp tập huấn

Các cán bộ trong công ty thực hành tại hiện trường

Văn Hiên

Đăng lúc 19/04/2018 13:52


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons