Vinapaco: Tiêu thụ giấy in, giấy viết Quý I/2018 đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây

Vinapaco: Tiêu thụ giấy in, giấy viết Quý I/2018 đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây

Tổng kết Quý I/2018, sản lượng tiêu thụ giấy in, giấy viết của Tổng công ty Giấy Việt Nam tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây.

Trong Quý I/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam sản xuất được 26.508 tấn giấy in, viết các loại, đạt 96% kế hoạch, tăng 14% so với Quý I/2017. Trong khi đó, tổng sản lượng giấy in, viết tiêu thụ trong Quý I /2018  được 26.597 tấn, đạt 96% kế hoạch đề ra, tăng 6,2% so với Quý I/2017. Đây là quý có lượng giấy tiêu thụ cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Có kết quả tiêu thụ khả quan như vậy do chất lượng Giấy Bãi Bằng đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng. Chất lượng giấy ổn định cùng với việc tích cực nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng chính sách, cơ chế bán hàng linh hoạt là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ của Tổng công ty. Các biện pháp quản lý chi phí, tiết giảm năng lượng, tăng cường kiểm soát chất lượng, bám sát diễn biến thị trường giấy và bột giấy Tổng công ty cũng đặc biệt quan tâm để có những điều chỉnh kịp thời về giá và chính sách bán hàng.

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục nỗ lực hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả; cải tiến chât lượng sản phẩm; phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ để sản xuất đủ, kịp thời các đơn hàng của khách hàng, phấn đấu vượt kế hoạch tiêu thụ đề ra, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

VPBB

Đăng lúc 17/04/2018 14:52


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons