VINAPACO tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2023

VINAPACO tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2023

Ngày 23/8/2023, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2023.  Hội nghị là hoạt động thường niên của Tổng công ty nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như kịp thời điều chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong quản lý của doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị, về phía đại diện người sử dụng lao động có đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Cao Văn Sơn – Thành viên HĐTV cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính Kế toán, phòng Lâm nghiệp. Về phía đại diện người lao động có đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – UV BCH Công đoàn Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị Khối cơ sở thành viên và Bộ phận trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty trao đổi thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và phương hướng những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đỗ Cao Thông – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày về tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động, Nội quy lao động, Quy chế phân phối tiền lương và tiền thưởng và các quy định nội bộ của Tổng công ty Giấy Việt Nam liên quan đến người lao động.

Đại diện tổ chức công đoàn tại các đơn vị đã báo cáo, trao đổi các ý kiến, kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ chính sách, điều kiện, môi trường làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng công ty. Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các công đoàn cơ sở, Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị đã giải đáp trực tiếp trong phiên đối thoại. Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với chuyên môn nhằm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, động viên, thúc đẩy các đơn vị, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ với năng suất chất lượng và hiệu quả cao; Ký kết Thỏa ước Lao động tập thể với những điều khoản phù hợp hướng tới lợi ích cho người lao động như: thời gian làm việc, gia tăng những đảm bảo xã hội khác cho người lao động, chăm lo cho con em cán bộ công nhân viên,…

Phiên đối thoại đã được triển khai nghiêm túc, giải đáp được nhiều vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; chế độ tiền lương, thưởng; các vấn đề liên quan đến hoạt động của khối lâm nghiệp; các chế độ chính sách. Kết thúc Hội nghị, hai bên đã đạt được sự nhất trí về các vấn đề nêu ra, đây là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty trao đổi, giải đáp kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị đối thoại

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – UV BCH Công đoàn Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các tổ chức công đoàn cơ sở phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng Phòng Lâm nghiệp trao đổi, giải đáp kiến nghị tại buổi làm việc

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons