VINAPACO tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

VINAPACO tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 27/10/2023, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023 tại Hội trường Tổng công ty (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Tham dự Hội nghị có 198 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2500 cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty mẹ Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Đồng chí Cao Văn Sơn – Phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2023.

Trong gần hai năm qua, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và nâng cao đáng kể thu nhập cho người lao động. Năm 2022, sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều có tăng trưởng so với năm trước. Năm 2022 là năm đầu tiên Tổng công ty sản xuất Bột Giấy đạt 67.268 tấn (bằng 104% kế hoạch năm và bằng 212% so với cùng kỳ năm 2021). Trong 9 tháng đầu năm 2023, VINAPACO phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do giá các nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao đồng thời công tác tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt đến từ các nhà sản xuất trong nước, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm Giấy Bãi Bằng và Giấy Tissue giảm so với năm 2022 tuy nhiên với nhiều biện pháp trong quản lý, điều hành Tổng công ty vẫn luôn đảm bảo sản xuất kinh doanh, công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VINAPACO luôn quan tâm xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp, duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tích cực hăng say lao động sản xuất trong tập thể CBCNV. Tổng công ty đã nghiêm túc, triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương trong công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD của Tổng công ty và trao đổi tại Hội nghị

Các đại biểu đã được nghe Báo cáo công khai tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2022, Báo cáo thực hiện phong trào thi đua khen thưởng, Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp cơ sở, kết quả giám sát, kiểm tra thực hiện thỏa ước lao động tập thể… các đại biểu đã đưa ra ý kiến tham luận đề cập đến các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng để phát triển với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty đã lắng nghe ý kiến và giải đáp các kiến nghị của người lao động.

Hội nghị đã thông qua sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế : Nội quy Lao động, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, các hệ thống thang bảng lương và phương án xếp lương của các đơn vị thuộc Tổng công ty, Quy chế đào tạo, Quy chế giao khoán quỹ lương cho các phòng ban đơn vị hoạch toán báo sổ thuộc Tổng công ty.

Hội nghị đã có sự thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các sửa đổi nội quy, quy định và tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể, tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025, bầu đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động và Tổng giám đốc Tổng công ty đại diện cho người sử dụng lao động ký kết Thỏa ước Lao động tập thể tại Hội nghị

Hội nghị đã cùng nhau thực hiện đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng để phát triển với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới. Hội nghị Người lao động năm 2023 của Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu và kỳ vọng cho người lao động và Tổng công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp cơ sở, kết quả giám sát, kiểm tra thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể 

Đồng chí Đỗ Cao Thông – Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Hữu Trình – Kế toán Trưởng Tổng công ty báo cáo công khai tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo thực hiện phong trào thi đua khen thưởng của Tổng công ty

Đồng chí Cao Cường – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons