Vinapaco tôn vinh, biểu dương người lao động điển hình tiên tiến

Vinapaco tôn vinh, biểu dương người lao động điển hình tiên tiến

Ngày 14/7/2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 – 2025) tại Hội trường Tổng công ty nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của công nhân, lao động, biểu dương tôn vinh, trao đổi học tập, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong 5 năm giai đoạn 2015 – 2020.

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Trần Quang Huy – Ủy viên Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Công Thương. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng 270 đại biểu, 29 tập thể và 143 điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 2.500 CBCNV Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Đại hội.

Chương trình văn nghệ của CBCNV Tổng công ty chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 -2025)

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám Tổng công ty đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 05 năm 2015 – 2020. Mặc dù Tổng công ty còn gặp nhiểu khó khăn thách thức nhưng tập thể CBCNV Tổng công ty đã luôn đoàn kết, tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong 05 năm qua. Vinapaco đã phát huy tối đa công suất các dây chuyền sản xuất, ổn định chất lượng giấy. Nhiều sản phẩm của Tổng công ty giành được giải thưởng cao về chất lượng được khách hàng tin dùng. Tổng sản phẩm giấy sản xuất 537.760 tấn (trong đó sản lượng giấy in, viết đạt 484.155 tấn, giấy Tissue đạt 53.605 tấn), tiêu thụ đạt 536.143 tấn. Giai đoạn 2016-2020: lợi nhuận đạt 281.556 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6,5 triệu đến 7,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trong lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu giấy Tổng công ty đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động vùng sâu, vùng khó khăn, góp phần tăng độ che phủ đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường, gắn với phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh việc tập trung đầu tư phát triển sản xuất, công tác an sinh xã hội được Vinapaco chú trọng quan tâm: Tổng công ty nhận phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ hỗ trợ trên 7 tỷ đồng cho 2 huyện nghèo Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang và Bắc Yên tỉnh Sơn La; hỗ trợ gia đình các CBCNV, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các chương trình xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình hướng về biên giới, hải đảo,…

Đ/c Nguyễn Việt Đức – Tổng giám Tổng công ty tổng kết phong trào thi đua yêu nước của TCT Giấy Việt Nam giai đoạn 05 năm 2015 – 2020

Nhiều phong trào thi đua trong Tổng công ty đã có sức lan toả mạnh mẽ như  phong trào “Thi đua phát huy nội lực”, “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”, “Năng suất cao – chất lượng tốt – hiệu quả”, “Xanh – sạch – đẹp”, “Trồng rừng giỏi – trồng rừng năng suất cao”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Sáng tạo trẻ”… đã mang lại những kết quả thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong tập thể CBCNV, người lao động của Tổng công ty.

Đại hội đã giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 2015 – 2020.

Đ/c Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT chia sẻ về việc phát động Phong trào thi đua yêu nước

Một số tấm gương điển hình tiên tiến trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm trong việc hăng hái thi đua nâng cao năng suất lao động

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Huy – UV Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN, UV Ban cán sự Đảng bộ Công Thương đã tặng hoa và biểu dương thành tích những tập thể, cá nhân đạt được trong các phong trào thi đua. Đồng chí mong muốn tập thể CBCNV toàn Tổng công ty tiếp tục nâng cao phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển bền vững sản xuất kinh doanh.

Đ/c Trần Quang Huy – UV Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN tặng hoa và biểu dương thành tích những tập thể, cá nhân được biểu dương trong Đại hội

Tiếp thu ý kiến từ Trung ương, thay mặt Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV chia sẻ: Trong 5 năm tới (2020 – 2025), toàn Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời, quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, động viên các điển hình nhân tố mới; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác thi đua khen thưởng; thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Đ/c Hoàng Quốc Lâm – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua yêu nước Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động phát huy truyền thống giai cấp công nhân, thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, lập nhiều thành tích hơn nữa góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, 4 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương; 13 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã ghi nhận và tuyên dương 350 gương chiến sỹ thi đua cơ sở, 194 tập thể lao động xuất sắc; tặng Giấy khen cho 154 tập thể và 874 cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Đ/c Trần Quang Huy – UV Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho 4 tập thể, cá nhân 

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Thành tích thi đua và công tác khen thưởng mà Tổng công ty Giấy Việt Nam đã đạt được trong 05 năm qua là động lực quan trọng để CBCNV, người lao động trong Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch 05 năm, giai đoạn 2020 – 2025. Trước mắt là quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, hoàn thành tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty tiến tới cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ để thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Công thương lần thứ III, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

VNPC



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons