VINAPACO và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022

VINAPACO và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 22/7/2022, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ Công thương. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Hội đồng thành viên; Ban Tổng giám đốc; Kiểm soát viên Bộ Công Thương tại TCT; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể; Ủy viên UBKT Đảng ủy; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc TCT; Giám đốc các Công ty Lâm nghiệp; đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị liên kết.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy TCT đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Sáu tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương; tập trung đồng bộ các giải pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đề ra. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ cấp ủy; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình diễn biến của cán bộ, đảng viên và người lao động, giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ; duy trì quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty với các cấp ủy chính quyền địa phương nơi có các đơn vị thành viên của VINAPACO đứng chân hoạt động trên địa bàn; công tác phòng, chống tham nhũng được tích cực quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện các quy định, chỉ thị về công tác phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chấp hành nội quy, quy định của TCT.

Đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế thế giới dần phục hồi, Chính phủ thực hiện chính sách linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh với chiến lược “Sống chung an toàn với Covid-19”, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết VINAPACO đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, duy trì sản xuất ổn định, an toàn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh các thương hiệu sản phẩm giấy cuộn Bãi Bằng khổ lớn, giấy ram Clever Up, BaiBang Office, giấy vệ sinh cao cấp Watersilk đã tạo được niềm tin trong lòng người tiêu dùng, VINAPACO đang tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giấy bao bì làm túi; sản xuất thử nghiệm giấy bao bì thực phẩm, giấy bao bì dùng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, giấy Kraft sử dụng nguyên liệu bột AOCC; đẩy mạnh áp dụng các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng trong sản xuất; xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với biến động của nguồn cung nguyên nhiên liệu trong tình hình hiện nay. Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty mẹ VINAPACO doanh thu ước đạt 1.124 tỷ đồng (bằng 49% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ); Lợi nhuận ước đạt 13 tỷ đồng (bằng 130% kế hoạch năm); Sản xuất giấy các loại đạt 56.579 tấn  trong đó: sản phẩm giấy Bãi Bằng đạt 51.822 tấn (bằng 52% kế hoạch năm), sản phẩm giấy Tissue Sông Đuống đạt 4.758 tấn (bằng 50% kế hoạch năm), sản xuất bột đạt 32.728 tấn (bằng 51% kế hoạch năm); Sản phẩm tiêu thụ giấy Bãi Bằng đạt 50.446 tấn (bằng 50% kế hoạch năm, bằng 90% kế hoạch so với cùng kỳ); thực hiện trồng rừng 1.622 ha (bằng 88% kế hoạch năm, bằng 118% so với cùng kỳ năm trước); lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2.570 lao động, tiền lương bình quân thực hiện ước đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng (bằng 102,5% kế hoạch năm 2022 và bằng 104,1% so với cùng kỳ). Năm 2022, VINAPACO phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản gồm 25 dự án nhóm C với nguồn vốn kế hoạch thực hiện trong năm 2022 khoảng 198 tỷ đồng. VINAPACO luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát, quản lý ô nhiễm, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải và nước thải (nước xả thải vào nguồn nước đạt tiêu chuẩn A- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy) với tổng chi phí khoảng 45 tỷ đồng. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đời sống vật chất tinh thần của người lao động VINAPACO luôn được đảm bảo; công tác văn hóa, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của VINAPACO

Hội nghị đã được nghe các tham luận của các đồng chí đại diện cho các đơn vị: Phòng Kỹ thuật, Nhà máy Giấy, Phòng Thị trường, Ban kiểm tra – Kiểm toán nội bộ, Phòng lâm nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Yên lập. Các ý kiến tham luận tập trung các nội dung: định mức kinh tế kỹ thuật, phương pháp nhân rộng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công tác phát triển thị trường, công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, công tác lập kế hoạch triển khai công tác lâm sinh tại các đơn vị lâm nghiệp. Những ý kiến tham luận đã đưa ra những giải pháp cụ thể cho kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Trưởng Phòng Kỹ thuật trình bày tham luận về các định mức kỹ thuật tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ Công thương ghi nhận những kết quả VINAPACO đã đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, giải quyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống lao động, tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ Công thương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công Thương đồng thời đề nghị toàn thể Đảng bộ Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công Thương

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons