Thông báo

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa phòng làm việc tại Văn phòng xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa phòng làm việc tại Văn phòng xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh và đưa vào sử dụng mạch đo lưu lượng nước 65 F21 và 65 F22  tại khu vực Phụ gia - Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy -...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển 6.000 tấn giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến khu vực Hải Phòng ( Quận Dương Kinh- TP.Hải Phòng).
2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons