Hoạt động cộng đồng

Đảm trách tốt công tác chuyên môn, hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội với thành tích xuất sắc, chị Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Quản đốc Phân xưởng Nước của Nhà máy Điện (Tổng công ty Giấy Việt Nam)...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons