Tin tức – Sự kiện

Ngày 23/04/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng...

Ngày 04/04/2024, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) khảo sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons