Tin tức – Sự kiện

SINGAPORE, ngày 2 tháng 1 năm 2024 (Fastmarkets RISI) - Arauco đã điều chỉnh giảm giá niêm yết cho các đơn hàng nhập khẩu thông radiata vào Trung Quốc trong tháng 1 từ 20 USD/tấn xuống còn 760 USD/tấn, trong khi giá bột giấy kraft...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons