Tin tức – Sự kiện

Ngày 19/02/2021 (mùng 8 Tết), đồng chí Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 và trực tiếp tham gia trồng rừng đầu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons