Tin tức – Sự kiện

Ngày 11/8/2022, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Tổng kết 02 năm thực hiện Quy chế thưởng “Ý tưởng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons