Tin tức – Sự kiện

Ngày 10/12/2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng - công nhân Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên - Tổng công ty Giấy Việt Nam....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons