Tin tức – Sự kiện

Ngày 29/4/2021, tại Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện Hàm Yên với các Công ty Lâm nghiệp: Hàm Yên, Tân...

Ngày 28/4/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị tại Hà Nội theo...

Ngày 22/04/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội và những điểm mới của Luật Lao động năm 2019 tới tập thể CBCNV, người lao động thuộc khu công nghiệp Bãi Bằng. Ngày 20/11/2019,...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons