Tin tức – Sự kiện

Sáng ngày 09/12/2021, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham dự và chủ trì...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons