Tin tức – Sự kiện

Ngày 29/4/2021, tại Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện Hàm Yên với các Công ty Lâm nghiệp: Hàm Yên, Tân...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons