Tin tức – Sự kiện

Đảm trách tốt công tác chuyên môn, hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội với thành tích xuất sắc, chị Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Quản đốc Phân xưởng Nước của Nhà máy Điện (Tổng công ty Giấy Việt Nam)...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons