Tin tức – Sự kiện

Ngày 23/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons