Tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019

Tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 30/3/2021 và ngày 06/4/2021, Ban Tổ chức phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức 02 lớp phổ biến, tuyên truyền về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019 cho khối Lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam với gần 120 học viên tham gia (từ cấp lãnh đạo, quản lý, trưởng phó các phòng chuyên môn, công đoàn, đội trưởng các đội sản xuất và cán bộ thực hành chuyên môn) đến từ các Công ty Lâm nghiệp.

Buổi tuyên truyền, phổ biến tập trung truyền đạt những nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 2019 như: Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, các quy định về tiền lương theo Bộ luật Lao động năm 2019 – vấn đề thực thi tại cơ sở; vấn đề đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của BLLĐ năm 2019 – vấn đề thực hiện tại cơ sở. Nội dung các chuyên đề do Ban Tổ chức phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam  biên soạn kỹ lưỡng và trình bày sinh động, phù hợp với địa bàn, đối tượng  tham gia.

Ngày 20/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 đã thông qua Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14. Bộ Luật này thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Sau 03 tháng đi vào cuộc sống, Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 đã có những tác động nhiều chiều đối với các doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Lớp học đã giúp các học viên hiểu đúng, đầy đủ những điểm mới của BLLĐ năm 2019 đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành pháp luật, áp dụng vào công việc chuyên môn. Bộ luật Lao động năm 2019 đã và đang tạo hành lang pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp nói chung, Tổng công ty Giấy Việt Nam nói riêng hoạt động hiệu quả,  bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thực thi quyền quản lý của người sử dụng lao động trong quảng lý lao động./.

Đ/c Nguyễn Khắc Long – Tổ trưởng Tổ Pháp chế, Ban Tổ chức TCT  truyền đạt các nội dung về “Hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao động năm 2019 – vấn đề thực thi tại cơ sở”.

Đ/c Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn TCT hướng dẫn về các vấn đề liên quan tới “Tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, vấn đề thực hiện tại cơ sở”.

Các học viên sôi nổi tham gia thảo luận

Nguyễn Long-Tổ trưởng Tổ pháp chế, BTC-Tổng công ty Giấy Việt Nam

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons