Author: Vinapaco

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực - Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam....

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo 01 bộ bơm thay thế phù hợp cho bơm 725.Pu.002 tại Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện - Tổng công  ty Giấy Việt Nam....

Ngày 28/6/2023, Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons