Author: Vinapaco

UMBAI, ngày 24/1 (Fastmarkets RISI) - Các nhà xuất khẩu giấy và bìa (P&B) của Ấn Độ đang phải đối mặt với tình hình khó khăn do cuộc khủng hoảng vận chuyển ở Biển Đỏ, khi xuất khẩu sang Bờ Đông Hoa Kỳ và Châu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons